Защита на личните данни

Политика за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни на www.mbzona.eu

Уважаеми клиенти,

При регистрация или поръчка в нашия сайт е нужно да попълните полета съдържащи вашите лини данни. Важно е да знаете, че Вашите лични данни не се предоствят на трети лица под никаква форма.

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation – „GDPR“). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички посетители на нашия уебсайт са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката.
Тази политика е одобрена от управителя на „Бруклин фешън“ ООД  на 23.05.2018 година и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в рамките на дигиталните активи – собственост на „Бруклин фешън“ ООД.

„Бруклин фешън“ ООД защитава неприкосновеността и гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи.

Право на информация:

Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на вашите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, ние ще показваме най-важното в тази връзка по подходящ и лесно видим начин всеки път.
Право на достъп:

Вие имате право да достъпите личните си данни, събирани пряко от „Бруклин фешън“ ООД в уеб  по всяко време чрез логване в своя профил.
Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нашите консултанти, за да обсъдите възникналия въпрос. Ние се задълажаваме да ви върнем отговор в срок до 5 работни дни от получаването на оплакването или въпроса ви.